Simulan ang iyong taon nang tama sa pamamagitan ng pagpaplano ng iyong hinaharap sa mas
maagang. Kasama ng BenLife Insurance, may mga produkto na maaari mong pagpilian na angkop
sa iyong pangangailangan.

Nag-aalok ang BenLife ng isang garantisadong sistema ng paglikha ng kayamanan na siguradong
pakikinabangan ng mga indibidwal, pamilya, institusyon, at mga miyembro nito.

Nag-aalok ang Benlife ng mga sumusunod na produkto at serbisyo:

Para sa Mga Indibidwal:

a. Pondo para sa mga pangangailangan ng buong buhay

b. Mga produkto para sa mga magulang at bata, negosyante, mga propesyonal, at mga taong
nagtatrabaho na gustong lumikha ng mga garantisadong pondo para sa paglilinis at paglipat o pagbayad sa mga gastusin.

Para sa Mga Regular na empleyado at kanilang mga Dependent

Mga pakete ng produktong insurance para sa mga regular na empleyado at ang kanilang mga dependent na pwedeng bayaran sa pamamagitan ng pagbawas sa buwanang sweldo.

Mga Produktong Insurance para sa mga Empleyado / Mga Miyembro ng Institusyon

Mga produkto ng Life Insurance na binabayaran ng mga institusyon o kumpanya para sa sarili nitong proteksyon at para sa kapakinabangan ng mga miyembro nito.

Para sa Pangangalaga sa Kalusugan ng Indibidwal at Pangkat o Grupo

Pagkuha ng mga "preventative" o kinakailangang mga medikal na pamamaraan upang mapabuti ang iyong kalusugan at kagalingan.


Address ng Benlife Insurance:

BenLife Building, 166 Salcedo St. Legaspi Village, Makati City, 1229 PO Box 1903


Benlife Insurance Numero ng Telepono:

+63 (2) 818-8671 at Fax +63 (2) 818-2291 hanggang 95

Mungkahing Basahin: