Alam mo ba ang mga bansang may pinakamalaking ekonomiya sa mundo?

22 Bansang may pinakamalaking ekonomiya

 1. US - 21.3 trillion
 2. China - 14.2 trillion
 3. Japan - 5.1 trillion
 4. Germany - 3.9 trillion
 5. India - 2.9 trillion
 6. UK - 2.8 trillion
 7. France - 2.7 trillion
 8. Italy - 2.03 trillion
 9. Brazil - 1.9 trillion
 10. Canada - 1.7 trillion
 11. South Korea - 1.6 trillion
 12. Russia - 1.61 trillion
 13. Spain - 1.43 trillion
 14. Australia - 1.4 trillion
 15. Mexico - 1.24 trillion
 16. Indonesia - 1.1 trillion
 17. Netherlands - 914 billion
 18. Saudi Arabia - 762 billion
 19. Switzerland - 707 billion
 20. Turkey - 706 billion
 21. Taiwan - 601 billion
 22. Poland - 593 billion
Ang mga pigura sa taas ay base sa US dollar at hindi po kasali ang Pilipinas.

@spectatorindex (pinagkunan ng impormasyon)

Kaugnay na Artikulo: