Alam mo ba ang kahulugan ng mga kulay sa bandila o watawat ng Pilipinas?

Ang puting tatsulok ay nangangahulugan ng

  • kalayaan
  • kapatiran, at
  • pagkakapantay-pantay

Ang kulay asul ay nangangahulugan ng

  • kapayapaan
  • katotohanan, at
  • katarungan

Ang kulay pula ay nangangahulugan ng

  • kagitingan, at
  • pagkamakabayan


Mungkahing Basahin