On
Alam mo ba ang mga bansa na walang McDonald's?
  • North Korea
  • Iceland
  • Bolivia
  • Ghana
  • North Macedonia
  • Bermuda
  • Zimbabwe


Pinagmulan: @spectatorindex

Mungkahing Basahin: