Paano maiiwasan ang leptospirosis?

paano maiiwasan ang leptospirosisMga paraan upang maiwasan ang leptospirosis
 • Magsuot ng bota at iba pang kasuotang pang-ulan,
 • Takpan ang mga sugat gamit ang mga waterproof na balot,
 • Iwasang sumuong o lumangoy sa baha,
 • Ugaliing mag-hugas kung hindi maiiiwasan ang tubig baha,
 • Palaging linisin ang mga sugat,
 • Huwag humawak sa may sakit o patay na hayop,
 • Palaging uminom ng malinis na tubig.

Ang leptospirosis ay may mild flu-like na mga sintomas na katulad ng sa dengue, typhoid, at viral hepatitis.

Ang mga sintomas na ito ay ang

 • lagnat,
 • panginginig,
 • sakit sa ulo,
 • pananakit ng kalamnan.

Komonsulta sa eksperto kung may nararamdamang mga sintomas ng leptospirosis at na-expose sa kontaminadong tubig. Huwag gamutin ang sarili gamit ang antibiotics.

Pinagmulan: PIA | World Health Organization

Mungkahing Basahin:

Leave a Reply