Narito ang mga bansang mainam palakihin ang inyong mga anak.


1. Sweden
2. Denmark
3. Norway
4. Canada
5. Finland
6. Netherlands
7. Switzerland
8. Australia
9. New Zealand
10. Belgium

12. UK
13. Germany
15. France
20. US
46. Russia
49. Turkey
53. China
65. India

Pinagmulan: (US News & World Report)

Naglathala: @spectatorindex

Mungkahing Basahin: