Isa sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan ay pagguho ng lupa o landslide. Narito ang ilang dapat tandaan.

Landslide Safety

Bago ang Landslide: Magplano


Alamin kung landslide-prone area ang inyong lugar

Alamin ang local emergency response team at evacuation plans sa lugar

Maghanda ng emergency preparedness kit

Suriin ang inyong bahay at ang lupa sa paligid; kung may makitang bitak, ayusin o e-report ito agad sa lokal na pamahalaan

Alamin ang mga senyales na may paparating na landslide 

  • May mga lamat sa masilya, tile, brick, o pundasyon ng bahay
  • Tila humihiwalay sa bahay o gusali ang pader, lakaran, o hagdan sa labas
  • Unti-unting namumuo, at lumalapad na mga bitak sa lupa o sa sementadong daan tulad ng mga lansangan at driveway
  • Humihilig ang mga bakod, retaining wall, mga poste o puno
  • May mahinang pag-ugong na lumalakas at napapansin habang papalapit na ang pagguho ng lupaHabang may landslide


Kung nasa loob ng bahay at hindi makalikas:
    manatili sa loob at magtago sa ilalim ng matibay na mesa o kama

Kung nasa labas:
    umiwas sa maaari pang daanan ng landslide
    magtungo sa mataas na lugar
    Kung hindi makaiiwas sa daraanan ng guho, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo

Kung nagmamaneho:
    wag tumawid sa tulay o bahagi ng kalsada na may guho


Pagkatapos ng landslide:

    lumikas at iwasan ang lugar na may guho dahil sa banta ng muling pagguho
    maging mapagmatyag sa flash flood at debris flow
    kung may nasaktan o nawawala. e-report ito agad sa kinauukulan
    e-report kung may nasirang linya ng kuryente, tubig, at telepono


Pinagmulan: @IMReadyPH | Philvolcs


Mungkahing Basahin: