Sabayang Patak Kontra Polio, sama-sama nating sugpuin ang polio tungo sa UNC.

Ang oral polio vaccine (OPV) ay ligtas at epektibo.

Alamin kung ano ang (OPV) oral polio vaccine at kung ano ang iskedyul ng pagbibigay nito.

Sama-sama nating sugpuin ang polio tungo sa universal health care (UHC).

Pabakunahan si baby sa ika-6 , ika-10, at ika-14 na linggo. 3 doses ng OPV, 6-10-14 weeks.

May kasamang inactivated polio vaccine (IPV) sa ika-14 linggo.


Pinagmulan: @DOHgov


Muingkahing Basahin: