Ang mga bansang may pinakamabagal na internet ay ang mga sumusunod:

  1. Iraq, 
  2. Algeria, 
  3. Nepal, 
  4. Uzbekistan, 
  5. Ghana, 
  6. Senegal, 
  7. El Salvador, 
  8. Nigeria, 
  9. Cambodia, 
  10. Bangladesh.Pinagmulan: OpenSignal


Naglathala: @spectatorindex


Mungkahing Basahin: