Sa relasyon, mahalaga ang TITI.

PagTITIis, PagTITIwala,
PagTITIyaga, PagTITImpi.

Ngunit ang TITI ay nasisira dahil sa isang KIKI.

NaKIKIalam.

Kaya mag-ingat sa KIKI at alagaan ang TITI.


Pinagmulan: Paano mo nasabi?


Mungkahing Basahin: