Ilang milyon ang populasyong ng Manila?

Ang Manila ay mayroong 12.9 milyong tao.

Ang mga sumusunod ay mga kilalang siyudad sa mundo na may malaking populasyon:

 1. Tokyo - 38.1 million
 2. Delhi - 25.7 
 3. Shanghai - 23.7
 4. Sao Paulo - 21.1
 5. Mumbai - 21.1
 6. Mexico City - 21
 7. Beijing - 20.3
 8. Osaka - 20.2
 9. Cairo - 18.7
 10. New York - 18.5
 11. Dhaka - 17.6
 12. Karachi - 16.6
 13. Buenos Aires - 15.1
 14. Kolkata - 14.8
 15. Istanbul - 14.1
 16. Chongqing - 13.3
 17. Lagos - 13.1
 18. Manila - 12.9
 19. Rio de Janeiro - 12.9
 20. Guangzhou - 12.4
 21. Los Angeles - 12.3
 22. Moscow - 12.1
 23. Kinshasa - 11.5
 24. Tianjin - 11.2
 25. Paris - 10.8
 26. Shenzhen - 10.7
 27. Jakarta - 10.3
 28. London - 10.3
 29. Bangalore - 10.1
 30. Lima - 9.8
 31. Chennai - 9.8
 32. Seoul - 9.7

Pinagmulan: Spectator Index


Mungkahing Basahin: