Ang sweldo daw ay parang regla

Buwanan kung dumating,
Pero 3-5 days...
Wala na rin

Mungkahing Basahin: