Kahulugan ng kulay ng abiso sa ulan

Red Warning - (Lumikas) - Walang humpay ang pag-ulan sa loob ng 1 oras at susunod pang 2 oras.

Orange Warning - (Alerto) - Matindi ang pag-ulan sa loob ng 1 oras at susunod pang 2 oras.

Yellow Warning - (Monitor) - Malakas ang pag-ulan sa loob ng 1 oras at susunod pang 2 oras.

Mungkahing Basahin:
1. Ano ang ibig sabihin ng salitang bagyo?