On

 

mahimbing na pagtulog

Mga pagkain para sa mahimbing na pagtulog


Ano ang mga pagkain para sa mahimbing na pagtulog?


Ang mga pagkain para sa mahimbing na pagtulog ay ang mga sumusunod:


1. Kiwi (Serotonin)

2. Isda (Tryptophan)

3. Honey (Melatonin)

4. Almonds/Pili (Tryptophan Magnesium)

5. Saging (Melatonin, Serotonin, Magnesium)

6. Oats (Melatonin)


Pinagmulan: fb/CrazyBanker Fitness via @mindphysique


Mungkahing Basahin:

1. Tips kung paano magkaroon ng maayos na tulog

2. Mga pagkaing dapat iwasan kung gusto mo ng abs