bhert

Sino si BHERT?


Ang inyong Barangay Health Emergency Response (BHERT) Team ang mamamahala sa iyong referral sa isang health facility kung ikaw ay kailangang i-quarantine o i-test!


Ang inyong Barangay Health Emergency Response Team ang mamamahala sa pag-refer sa iyo sa isang health facility at sa pag transfer mula bahay patungo sa temporary treatment and monitoring o testing facility kung kinakailangan.


Kung may duda sa inyong kalagayan, agad mag-isolate at tumawag sa inyong BHERT!


24/7 COVID Hotline: (02) 894 - 26843


Pinagmulan: @DOHgovph


Mungkahing Basahin:

1. Isang paraan para talunin ang COVID-19

2. Bagong Quarantine Classifications

3. Mga FAQ tungkol sa additional restrictions sa NCR+