time ban policy sa disiplina village

Time Ban Policy sa Disiplina Village


Paalala!  Alinsunod sa Ordinance No. 823 Series of 2020, ang mga 17 taong gulang pababa ay pinagbabawalang magpagala-gala sa mga kalsada at eskinita sa loob ng Disiplina Village Bignay, Lingunan at Ugong simula 7:00 PM hanggang 5:00 AM.


Ang magulang o guardian ng lalabag na menor de edad ay papatawan ng karampatang parusa habang ang mga lalabag na menor de edad ay isasailalim din sa counseling.


Ang magulang o guardian ng lalabag na menor de edad ay papatawan ng sumusunod na parusa:


Unang Paglabag: Php 1,000 o community service ng dalawang araw


Ikalawang Paglabag: Php 3,000 o community service ng tatlong araw


Ikatlong Paglabag: Php 5,000 o community service ng limang araw


Pinagmulan: @valenzuelacity


Mungkahing Basahin:

1. Valenzuela City Emergency Hotlines