13th month pay

Malayo ang mararating ng ating 13th month pay di lamang sa pansariling bulsa kundi sa ating buong ekonomiya.


Pambili ng regalo at pagkain o aginaldo para sa inaanak, gamitin natin ito para mabiyayaan din ang iba!Ano ang 13th month pay?


All employers are hereby required to pay all their employees receiving a basic salary of not more than Php 1,000 a month, regardless of the nature of their employment, a 13th-month pay not later than December 24 of every year.


President Ferdinand Marcos

Presidential Decree No.851

December 16, 1975Pinagmulan: @bongbongmarcosMungkahing Basahin:

1. Paano makalkula ang 13th month pay?