On

 

pagkakaiba ng human trafficking sa illegal recruitment

Ano ang pagkakaiba ng Human Trafficking sa Illegal Recruitment?


Alamin natin.


Ang Human Trafficking ay maaring mayroon o walang kasamang pamimilit sa mga biktima, panlilinlang, pandaraya, pang-aabuso sa kahinaan ng tao, o iba pang kahalintulad na gawain.


Ang Illegal Recruitment ay maaring walang kasamang pamimilit sa mga biktima, sa halip ay pandaraya, maling pangako at panlilinlang.


Human.


Hindi Laruan.


Pinagmulan: fb/1343 Actionline Against Human Trafficking


Mungkahing Basahin:

1. Ano ang pagkakaiba ng balik probinsya, bagong pag-asa at ng hatid tulong?