komplikasyon ng tigdas

 

Mga komplikasyon ng tigdas


Ang tigdas ay sanhi ng malulubhang komplikasyon kagaya ng pagkabulag, encephalitis (pamamaga ng utak), impeksyon sa tenga, at pneumonia.


Kaya naman pabakunahan na ang inyong mga anak! 


Chikiting Ligtas sa dagdag bakuna kotra rubella, polio, at tigdas.


Pinagmulan: @PIA_RIII via @DOHgovph


Mungkahing Basahin:

1. Mandatory Philhealth Coverage sa lahat ng Senior Citizen

2. Philhealth COVID-19 Community Isolation Benefit Package