uri ng mask ang dapat kung suotin

Anong uri ng mask ang dapat kong suotin?


ALAMIN: Anong uri ba ng mask ang dapat kong suotin? 


Bagama’t nagsimula na ang pag-rollout ng bakuna, tuloy-tuloy pa rin ang pag-iingat! Sama-sama tayo maging BIDA Solusyon +


Health Workers - sa ospital o saan mang lugar kung saan kailangan mag-alaga ng pasyente

1. N95 mask o

2. Disposable surgical mask


Mga edad 60 pataas o may pre-existing na karamdaman - sa pampublikong lugar

1. Disposable surgical mask


Mga walang sintomas - sa pampublikong lugar

1. Disposable surgical mask o]

2. 2-3 ply fabric cloth mask


Pinagmulan @PIA_RIII (PIA Gitnang Luzon)


Mungkahing Basahin:

1. Wastong paggamit at pagsuot ng face mask