Ang gasolina ay hindi pwede gamitin sa pagdi-disifect

Ang gasolina ay hindi pwede gamitin sa pagdi-disifect


Ang gasolina at diesel ay hindi pwede gamitin sa pagdi-disinfect.


Pwede ito maging sanhi ng dermatitis, first or second-degree burns, at iba pang panganib.


Pinagmulan: @risahontiveros


Mungkahing Basahin:

1. Biogas