population and development helpline numbers

Committee on Population and Development Helpline Numbers:


Kung kayo ay malayo sa health center, maaari kayong tumawag o magtext sa mga numero ng PopCom.


Smart: 09617432337

Globe: 09272998764 


Mungkahing Basahin:

1. Pagplano ng pamilya