malaria sintomas

Malaria Sintomas


Ang malaria ay karaniwang kumakalat sa pamamagitan ng kagat ng infected na lamok.


Ang ilan sa mga senyales at sintomas ng malaria ay:

 • lagnat
 • panlalamig
 • pagkabalisa
 • sakit ng ulo
 • pagkahilo at pagsusuka
 • pagdudumi
 • abdominal pain
 • muscle o joint pain
 • pagkahapo
 • mabilis na paghinga
 • mabilis na pagtibok ng puso
 • ubo

Ang World Malaria Day ay April 25.


Pinagmulan: ABS-CBN News via www.mayoclinic.org


Mungkahing Basahin:

1. Malaria Awareness Month